-30% POPUST NA SVETILA IN ŽARNICE! DO 30.6.2024. (razen kategorije Outlet)
-20% POPUST NA DAN FORM KOLEKCIJO! DO 30.6.2024. (razen kategorije Outlet)
-20% POPUST NA VSE JEDILNE MIZE IN KLUBSKE MIZICE! DO 30.6.2024. (osim Outlet kategorije)
DODATNI 20 % POPUST NA OUTLET SORTIMENT S KODO KUPONA "OUTLET20" DO 30.6.2024.

Splošni pogoji poslovanja

DOSTAVA

Dostavo naročenih izdelkov za območje Republike Slovenije opravlja podjetje specializirano za dostavo, ki ga je izbral Kult-home. Izdelki, ki so dostopni za hitro dostavo in se dostavljajo iz skladišča Kult-home, so dostavljeni v roku 72 ur od prvega naslednjega delovnika od prejema potrdila o nakupu. Za izdelke, ki niso dostopni za hitro dostavo, sta točno označena način in rok dostave.

Dostava je brezplačna na področju Republike Slovenije, razen za nekatere izdelke kategorije “Outlet”, ki jih zaradi nemožnosti pakiranja v originalno embalažo ne bo mogoče dostaviti z redno dostavo. V tem primeru bo možen način dostave naveden v dodatni razlagi.

Dostava se opravlja do vhoda v objekt na naslovu navedenem pri naročilu. Dostavljavec ni dolžan prenesti blago dlje od vhoda na naslovu navedenem kot naslov dostave blaga. V primeru, da dostava ni mogoča na naslov, ki ga je Kupec navedel, Kupec krije stroške ponovne dostave na isti ali drugi naslov.

 

POŠKODBE PRI TRANSPORTU

Kupec je ob prevzemu izdelka dolžan preveriti morebitne poškodbe in jih takoj reklamirati dostavljavcu, ki je blago dostavil, oziroma lahko odkloni prevzem pošiljke, na kateri so vidne znatne zunanje poškodbe, zaradi katerih obstaja možnost, da so poškodovani tudi izdelki v škatli. Prav tako priporočamo, da preverite, ali ima originalna embalaža znake poškodb ali odpiranja. V kolikor opazite pomanjkljivosti ali poškodbe  po prevzemu in odprtju pošiljke, jih prijavite v najkrajšem možnem roku na reklamacije@kult-home.hr, najkasneje pa v roku 24 ur od prevzema pošiljke.

 

JAMSTVO

Za vse izdelke, za katere Prodajalec daje jamstvo, veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu. Prodajalec jamči, da bo izdelek, ki se uporablja skladno s priloženimi navodili in jamstvenim listom v jamstvenem roku pravilno deloval. V primeru okvare in drugih morebitnih pomanjkljivosti se Prodajalec obvezuje, da bo izvršil popravilo v razumnem roku, ali pa zamenjal izdelek skladno z Zakonom o obligacijskih razmerjih. Uveljavljanje pravice do jamstva je izključno s predložitvijo računa. Kupec je dolžan hraniti jamstveni list in račun.

 

REKLAMACIJE

Način reševanja potrošniških pritožb
Vse pritožbe se pošiljajo v pisni obliki na reklamacije@kult-home.hr ali na naslov podjetja, za vse dodatne informacije pa se obrnite na telefonsko številko 00 385 1 5513 253.

Odgovor na reklamacijo lahko pričakujete v roku 15 dni, v kolikor pa odgovora ne prejmete, se lahko za pomoč obrnete na društvo za varstvo potrošnikov ali pristojnemu inšpektoratu.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIALNE POMANJKLJIVOSTI

V kolikor Kupec ugotovi, da ima kupljen izdelek pomanjkljivosti, se lahko obrne Prodajalcu i izdelek reklamira. Na vašo pritožbo bomo odgovorili v roku 15 dni. V kolikor bomo ugotovili, da pomanjkljivost obstaja skladno z Zakonom o obligacijskih razmerjih, bomo pomanjkljivosti odstranili, ali izdelek zamenjali, oziroma, v kolikor omenjeno ni možno, vrnili celoten znesek plačila.

Prodajalec bo odobril vrnitev blaga Kupcu z navodili za vrnitev blaga.

Prodajalec odgovarja za materialne pomanjkljivosti stvari, ki so bile v času prehoda tveganja na Kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano. Prodajalec odgovarja tudi za tiste materialne pomanjkljivosti, ki se pojavijo po prehodu tveganja na Kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal pred tem.

Prodajalec ne odgovarja za pomanjkljivosti, če so bile le te znane Kupcu v trenutku sklepanja pogodbe, ali mu niso mogle biti neznane.

Šteje se, da niso bile neznane Kupcu tiste pomanjkljivosti, ki bi jih skrbna oseba s povprečnim znanjem in izkušnjami osebe istega poklica in stroke kot Kupec lahko opazila pri običajnem pregledu stvari.

Kupec je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati takoj, ko je to po rednem poteku stvari mogoče ter o vidnih pomanjkljivostih obvestiti Prodajalca v roku osmih dni, sicer izgubi pravico, ki mu na tej podlagi pripada.

Ko je pregled opravljen v prisotnosti obeh strani, je Kupec dolžan svoje pripombe zaradi vidnih pomanjkljivosti sporočiti Prodajalcu takoj, sicer izgubi pravico, ki mu na tej podlagi pripada.

Če je pomanjkljivost neznatna, Kupec nima pravice na odpoved pogodbe, vendar mu pripadajo druge pravice iz odgovornosti za materialne pomanjkljivosti vključno s pravico na popravilo škode.

Stroške odstranitve pomanjkljivosti in predaje druge stvari brez pomanjkljivosti krije Prodajalec.

 

ENOSTRANSKA ODPOVED POGODBE

Kupec ima pravico na enostransko odpoved pogodbe v roku 14 dni brez navedbe razloga za odpoved. Da bi imeli pravico na enostransko odpoved te Pogodbe, nas morate o svoji odločitvi o enostranski odpovedi pogodbe obvestiti pred iztekom roka in to z nedvomno jasno izjavo poslano po pošti na naslov podjetja ali po elektronski pošti na naslov reklamacije@kult-home.hr, v kateri je navedeno vaše ime in priimek, naslov, telefonska številka, številka telefaksa ali elektronski naslov, lahko pa uporabite tudi priloženi obrazec Obrazac o jednostranom raskidu ugovora . Potrdilo o prejemu obvestila o enostranski odpovedi pogodbe Vam bomo dostavili brez odlašanja po elektronski pošti.

Pogodba je odpovedana v trenutku, ko je Prodajalec sprejel obvestilo o odpovedi.

Šteje se, da je pogodba odpovedana pravočasno, če je obvestilo o odpovedi poslano v predvidenem roku 14 dni od prevzema blaga.

V primeru odpovedi pogodbe je Kupec dolžan na svoje stroške vrniti izdelek Prodajalcu.

Kupec ne odgovarja za škodo, ki jo je utrpel Prodajalec zaradi odpovedi pogodbe.

Prodajalec bo v roku 14 dni od dneva prejema pisnega obvestila o odpovedi vrnil Kupcu celoten znesek, ki ga je Kupec do trenutka odpovedi plačal na podlagi pogodbe, vključno s stroški dostave blaga, ki jih je Kupec Plačal Prodajalcu, vendar ne pred prejemom blaga, ki je predmet vračila. Vračilo denarja bo opravljeno na enak način, kot je Kupec opravil plačilo.

Izdelek mora biti v izvirni nepoškodovani embalaži, mora biti nepoškodovan, nepokvarjen in ne sme imeti vidne sledi uporabe, ne sme biti prej sestavljen, ne smejo biti vidne sledi sestavljanja na sestavnih delih, mora biti z vsemi deli in s pripadajočim priborom. Ob vračilu blaga je potrebno vrniti tudi jamstveni list. Stroške vračila blaga pokriva Kupec.

V kolikor Kupec vrne izdelek brez izvirne embalaže in /ali z manjšimi poškodbami in/ali znaki uporabe sklicujoč se na določbe o enostranski odpovedi pogodbe na daljavo, zaradi česar Prodajalec ne bo mogel prodati izdelka kot novega, se vnaprej ocenjuje škoda na vrednost 40% plačane maloprodajne cene izdelka. S strinjanjem s temi Pogoji poslovanja se Kupec v naprej strinja, da se navedeni znesek škode odvzame od vrnitve sredstev. Vsa škoda, ki presega ta znesek, se šteje za večjo škodo, zaradi česar Prodajalec ni dolžan vrniti sredstev. Če je izdelek vrnjen pokvarjen, z večjimi poškodbami ali brez delov in dokumentacije in če se manjkajoči deli ne dostavijo v naknadnem roku osmih dni, se šteje, da Kupec ni izpolnil obvezo vrnitve blaga, zaradi česar Prodajalec ni dolžan vrniti plačanega zneska denarja. Kupec nima pravice do vrnitve sredstev, v kolikor je predmet pogodbe blago, ki je izdelano po specifikaciji Kupca ali na kateri koli način prilagojeno Kupcu.

V kolikor naročeno in plačano blago ni na razpolago za dostavo, bo Kult Home Kupcu ponudil nadomestno blago po izbiri Kupca, ali pa bo vrnil sredstva v višini plačanega zneska na račun kupca.

Ko je Kupec pravna oseba, se zanjo ne uporablja pravica do enostranske odpovedi pogodbe v roku 14 dni. Pri pravnih osebah se uporablja Zakon o obligacijskem razmerju in Zakon o elektronski trgovini.

ZAMENJAJTE JEZIK
Košarica